มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน ได้จัดทำแบบฝึกหัดอ่าน “ดอกจานอ่านคำ” เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้ครูและเด็กนักเรียน รวมทั้งได้จัดทำ “นิทานบ้านเฮา” ซึ่งเป็นการนำเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนมาเขียนรูปแบบนิทาน เสริมสร้างจินตนาการ สื่อสารด้วยภาพสวยงาม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเริ่มเรียนรู้หลักภาษาไทยจากง่ายไปสู่ยาก จะทำให้เด็กเกิดกำลังใจ สนุกกับการอ่าน และพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในขั้นต่อไป นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรักผูกพันในท้องถิ่นของตนเองด้วย ประกอบเรื่องเล่าจาก 3 จังหวัด คือจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย ติดตามอ่านแบบฝึกหัดอ่าน “ดอกจานอ่านคำ” ได้ที่เพจ Facebook ดอกจานอ่านคำ หรือที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่อนุเคราะห์โครงการดี ๆ ให้กับคุณครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครับ

นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าจากหนองคาย (10 เล่ม)

นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าจากหนองคาย ปีที่ 1

นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าจากอุดร (8 เล่ม)

นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าจากหนองบัวลำภู (10 เล่ม)