คลังข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คลังข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ด้านคณิตศาสตร์)

คลังข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ด้านภาษาไทย)

คลังข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.๖

คลังข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.๓

คณะทำงานการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สพป.หนองคาย เขต ๒

ภาพกิจกรรมคณะทำงาน โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕🚩 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ “โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานฯ ✔โดยการจัดการประชุมดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ภาพเพิ่มเติม คลิก