การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

กำหนดการประชุมชี้แจง

การใช้งานระบบ NT Access ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1